Posts

Showing posts with the label On Creativity

सल

कधीतरी ओघळलंच पाहिजे,
घळघळून मोत्यांनी,

नाहीतरी सलच असतात
जीवाच्या गाभार्यात रूतलेली

बंद दाराबाहेर जायलाच लागतं,  झळाळायला, मोत्यांना पण ! 
- स्वाती September 04, 2016 18.58 Pune.

अजंठा लेणी

Image
पहाडाला चिर मेहनतीची
अपरिग्रहातल्या भव्यतेची


धम्म प्रसाराच्यासाठी
लेणी कोरीव रेखीव
हर एक लेण्यापाठी
बुद्धीप्रामण्याची नीव

शतकानुशतकांची
सुंदर माणसांची चित्रे
आज मात्र इथे कसे
फक्त उरले ससे अन् कुत्रे?

लेणे एक अपुरे
कसे वाटतसे भग्न
छिन्नी - हातोड्याचे अधुरे
राहिले जे स्वप्न


पहाडाची चिर उभी काळाच्या समोर
स्तब्ध बघत जगी भोगवादाचा कहर
- स्वाती जून ५, २०११. जून १५, २०११. जून १६, २०११.

Crossover

Crossover
Crossover the fence Enter the Zone, beyond  - - - Known Investigate the Non-Sense to make sense
You are Bestowed, Oh my friend.

Swati, May 04, 2011


कवितेस कारण

कवितेस कारण 


अर्थ व्यक्त कराया
शब्दांची सवारी |
भावांच्या लाटेवरी
संवेदनांची भरारी ||


- स्वाती October 3, 2010

कविता का जन्म

कविता का जन्म 


भावनओंको शब्दोंने ऐसा घेर लिया |
एक चीख सा कविता ने  जन्म लिया |


- स्वाती


October 2, 2010.

Path

Path
Sunrays baby-hugging the long path,
Known direction,
Approaching destination ....
I have a yearning for such path
And ....
I want to enjoy the journey!
- Swati April 25, 2010.

At the Kailas Temple, Ellora

Image
At the Kailas Temple, Ellora
The Atheist in me admires Beauty of this spectacular structure
But the skeptic in me becomes humble, What a combination – Devotion, Skill and Passion …! If so, why always question the devotion?
- Swati March 1, 2010.