बाळांनोकाल परवाची गोष्ट आहे 
भेटलो होतो प्रथमच;
जिकडे बनलो 'मी' आपण;

पाण्यात खेळता, खेळता 
शिकलो आपण - हाताने पकडणं, 
अलगद पाणी भरता, भरता
भरभरून खेळलो आपण;

माहितीच नव्हते शब्दच मुळी,
ना 'मित्र' ना 'मैत्री';
पण एकदम पहिले, एकमेकांचे 
सवंगडी बनलो आपण;

लहानपणाचं अक्खं तप
साथ - साथ घडलो आपण;

रोज रोजची जुनीच तरी
नवीच वाटली 
मस्ती - मारामारी, 
चिडवा - चिडवी आणि 
चिडण्या - रडवण्याची खुमारी
अशा मैत्रीच्या नात्यात गुंफलो आपण;

अगदी आत्ताची गोष्ट आहे 
की 'निरोप समारंभ' होताना 
आपापल्या स्वप्नांसाठी 
विखूरलो होतो आपण;

आज परत भेटताना 
आपल्यातलं द्वाड मूल होऊन
पुन्हा एकदा किलबिलाट करतो आपण;

आपापल्या 'मी' मधे दडलेले,
'आम्ही सारे' पुन्हा गवसतानां
'पुन्हा भेटूया' असं म्हणत 
गहिवरतो आपण


- स्वाती
ही कविता July 11, 2017 लागला केली व "बालमोहन ८७" च्या Reunion च्या वेळेस July 29, 2017 सुर्यवंशी सभागृह येथे प्रथम सादर केली.

Comments