Posts

Showing posts from July, 2017

बाळांनो

काल परवाची गोष्ट आहे  भेटलो होतो प्रथमच; जिकडे बनलो 'मी' आपण;
पाण्यात खेळता, खेळता  शिकलो आपण - हाताने पकडणं,  अलगद पाणी भरता, भरता भरभरून खेळलो आपण;
माहितीच नव्हते शब्दच मुळी, ना 'मित्र' ना 'मैत्री'; पण एकदम पहिले, एकमेकांचे  सवंगडी बनलो आपण;
लहानपणाचं अक्खं तप साथ - साथ घडलो आपण;
रोज रोजची जुनीच तरी नवीच वाटली  मस्ती - मारामारी,  चिडवा - चिडवी आणि  चिडण्या - रडवण्याची खुमारी अशा मैत्रीच्या नात्यात गुंफलो आपण;
अगदी आत्ताची गोष्ट आहे  की 'निरोप समारंभ' होताना  आपापल्या स्वप्नांसाठी  विखूरलो होतो आपण;
आज परत भेटताना  आपल्यातलं द्वाड मूल होऊन पुन्हा एकदा किलबिलाट करतो आपण;
आपापल्या 'मी' मधे दडलेले, 'आम्ही सारे' पुन्हा गवसतानां 'पुन्हा भेटूया' असं म्हणत  गहिवरतो आपण
- स्वाती ही कविता July 11, 2017 लागला केली व "बालमोहन ८७" च्या Reunion च्या वेळेस July 29, 2017 सुर्यवंशी सभागृह येथे प्रथम सादर केली.