काय ते ठरवूया की !

प्रिय  साथी,

दिवाळीत फटाके वाजवून
अकलेची दिवाळखोरी जाहीर करायची
की करायचा विवेकी विचार? ;
काय ते ठरवूया की !


कोणीतरी जोरात ओरडून सांगतंय
ते खरं मानायचं,
की विचारपूर्वक जगायचं?;
काय ते ठरवूया की !


अग्रेसराची हर आज्ञा प्रमाण,
असेच जगत राहीलो तर
एक दिवस आरशात फक्त कानच दिसतील!
असं होऊ द्यायचं का?;
काय ते ठरवूया की !


आज्ञाकारी सैनिक बनून
आपण जर एक जीव घेतला तर मग
अंत्ययात्रेत मारलेल्या माणसाच्या कलेवरा बरोबर
आपल्यातल्या मेलेल्या माणूसकीचे शव पण असेल!
असं व्हायला हवंय का?;
काय ते ठरवूया की !


कल्पनेतली जुनी वांगी
कोणी नव्याने उकरतंय
ती मुकाट्याने गोड मानायची
की आजची विज्ञान मूल्य धरायची?
काय ते ठरवूया की !


इतिहास आपला अन् संस्कृतीही आपली,
भाषा, भूगोल अन् भ्रमही  आपलेच
भ्रमात ला भोपळा व्हायचं की
विचार-आचारानं विवेकी बनायचं?
एकदाचं काय ते ठरवूया की !- स्वाती   October 02 2015 18.40

Comments