Friday, October 30, 2015

Run on a Ride!


'Run, Run for the Country',
Says the Merchant of Dreams

In the sale of the idea
You are taken on a ride

Dream of good days
sold, over the bad!
What is good and what is bad?,
Say Voyagers of the storm

Just Run, and Run for the Country
Without a doubt nor choice

The dream was sold
Now its time to pay the price
Give up on Thinking!

Just Run! As directed.

- Swati October 31, 2015

Wednesday, October 28, 2015

न जाने

पता नहीं कब?
खत्म होगा यह रूदन,
जो चला आता है
मेरी सड़क पर
अचानक, बेहूदासा ।


पता नहीं कब?
यह छूटेगा,
शायद इसे
मेरी आंखोंसे बाहर निकलते
बड़ा मजा आता है ।


अपने मर्जी के मालिक को
उसके इस बंदे से ,
अलविदा लेनेकी
अक्कल आयेगी , न जाने कब? 


            - स्वाती October 28, 2015

Wednesday, October 7, 2015

बाईपण

अगं बाई, अगं बाई
सकाळी नुसती घाई - घाई
डबा, नाश्ता अन् कामावरची तयारी
घरची उरकून निघाली कामावर बाई ;

बाईपण और आहे
काही केल्या करायचं उरल्यावाचून रहात नाही
बाईपणातून भर कामातलं एकटेपण सुटत नाही ;

ढीग्गाराभर कामं
सवई सांभाळणं, नखरे झेलणं,
मान राखणं अन् समंजस रहाणं,
सारं करताना सन्मान सांभाळणं
सारं कसं अलवार जमवतं गं बाई?

जीवाला आंजारत, 
गोंजारत,जोजवत फुलवायचं
हे सगळं जस्सं आपल्या -दुसर्यांठी जमवलं
तस्सं आपल्या- आपल्यासाठीपण करायचं

अन् स्वतःसाठी काय-काय केलं
तिथं नाही कुढायचं;
करायचं, जगायचं, ताठ मानेनं उपभोगायचं !

परोपकाराचं सोंग आणत 
कष्टत नाही बसायचं;

रोज करताना गोळाबेरीज दिवसाची  
दरवळत आलेल्या सुगंधाने
न चुकता  हरखून जायचं;

उलटं दान पदरी आल्यावर
रडता रडता पदर खोचून उभं रहायचं,
चुकीतून शिकत अन् नव्या चुका माफ करत 
कसं गाणं मनातलं ओठावरती जपायचं;

असं गोंजारतं - सावरतं ऋषीपण
फक्त बाईपणातच सापडायचं !!


- स्वाती   October  07, 015 15.02

Friday, October 2, 2015

काय ते ठरवूया की !

प्रिय  साथी,

दिवाळीत फटाके वाजवून
अकलेची दिवाळखोरी जाहीर करायची
की करायचा विवेकी विचार? ;
काय ते ठरवूया की !


कोणीतरी जोरात ओरडून सांगतंय
ते खरं मानायचं,
की विचारपूर्वक जगायचं?;
काय ते ठरवूया की !


अग्रेसराची हर आज्ञा प्रमाण,
असेच जगत राहीलो तर
एक दिवस आरशात फक्त कानच दिसतील!
असं होऊ द्यायचं का?;
काय ते ठरवूया की !


आज्ञाकारी सैनिक बनून
आपण जर एक जीव घेतला तर मग
अंत्ययात्रेत मारलेल्या माणसाच्या कलेवरा बरोबर
आपल्यातल्या मेलेल्या माणूसकीचे शव पण असेल!
असं व्हायला हवंय का?;
काय ते ठरवूया की !


कल्पनेतली जुनी वांगी
कोणी नव्याने उकरतंय
ती मुकाट्याने गोड मानायची
की आजची विज्ञान मूल्य धरायची?
काय ते ठरवूया की !


इतिहास आपला अन् संस्कृतीही आपली,
भाषा, भूगोल अन् भ्रमही  आपलेच
भ्रमात ला भोपळा व्हायचं की
विचार-आचारानं विवेकी बनायचं?
एकदाचं काय ते ठरवूया की !- स्वाती   October 02 2015 18.40