अधूर

खुणावते काही दूरून
अधोरेखीत जे 

अधूरेपणात,

अप्रूप वाटूसे
अंधारातले काजवे

बिचकावत होतात 
विचारातून नाहीसे !

क्षणभंगूरशी जवळीक?
की नकळेशी जाणीव?

वा मृगजळी आभास?

लावत आस
शांत, गंभीर, उदास


जाळत अंधारले मन
घनघोर 
चिंतन
पार अस्पष्ट - अधूर ।


- स्वाती  August 21, 2015 14.59

Comments