Posts

Showing posts from August, 2015

अधूर

खुणावते काही दूरून
अधोरेखीत जे 
अधूरेपणात,

अप्रूप वाटूसे
अंधारातले काजवे
बिचकावत होतात 
विचारातून नाहीसे !

क्षणभंगूरशी जवळीक?
की नकळेशी जाणीव?
वा मृगजळी आभास?

लावत आस
शांत, गंभीर, उदास

जाळत अंधारले मन
घनघोर चिंतन, 
पार अस्पष्ट - अधूर ।


- स्वाती  August 21, 2015 14.59

Just photo again !

Image
Mansoon Magic in Maharashtra