Friday, October 21, 2011

फरक

फरक

रोज सकाळी 
उघड्या अंगाचा उठून
अंघोळ दाढी करून अन् भांग पाडून 
गळा बंद शर्ट आणि कडक इस्त्री विजार,
असा तो बाहेर पडतो 

जशी बेदरकार वासना 
कोंडलीये पिंजर्यामध्ये - - -

रोज सकाळी 
विस्कटलेल्या केसा-चेहर्याची उठून 
अंघोळ वेणी - फणी करून अन् अत्तर फवारून
ती लपेटते तिची स्वच्छ, नरम, झुळझुळीत वस्त्रे,

जशी व्यक्त व्हावी अधूरी कामना
तरल नाजूकतेची शृंगारामध्ये - - -


- स्वाती October 20, 2011.