Saturday, April 30, 2011

A Haiku on Me

A Haiku on Me!


Comfortable in the fast paced vehicle
I look amused in the Journey of Life


- Swati April 30, 2011

Friday, April 29, 2011

गोळा

गोळा

गोळे सरबत वाल्याकडे गेले, 
त्याला म्हणाले, "एक गोळा द्या, नारिंगी - नारिंगी रंगाचा "

तो बघतच उभा राहिला , म्हणाला,
''Madam गोळा हवा की सरबत?"
त्याला म्हंटलं अरे, "गोळा, गोळाच हवा आहे - तो पण अगदी नारिंगी, नारिंगी रंगाचाच"

पैसे दिले, गोळा मिळाला;
ग्लासातल्या चमचमत्या नारिंगी गोळ्या कडे बघताच 
विरघळत गेली मधली पंचावन्न वर्षे .......

एक जागा पकडली आणि बसले 
गोळ्याच्या पहिल्या चोखीमध्ये 
बनून गेले एक परकरी पोर  --------  शाळेतली !

हाता तोंडाने माखून माखून गोळा खाणारी आणि ;
गोळ्यातला गोळा बनून जाणारी .

विरघळून जाणे - - - - गोळ्यातला गोळा होणे .....
छे, आता असं होत नाही.

अजूनही होते मी कधीतरी शाळकरी पोर 
पण तरीही मी, मीच असते,
चमचमत्या नारिंगी गोळ्याबरोबर
जगण्याचा सोहळा करणारी.

- स्वाती एप्रिल २९, २०११ 

Monday, April 18, 2011

जिवाचे बोल


जिवाचे बोल


कधी कधी जीव दमून जातो
चष्मा सुद्धा डोळ्या वरती जड जड होतो
चष्मा लावून बघणे हा मोठ्ठा ताण बनतो 

दोन - चार वेळा दीर्घ श्वास घ्यावा असा मोह होतो 

अंधारात लपलेल्या फुलांचा वास नाकात भरावा;
संध्याकाळचा वारा हलकेच अंगावर यावा;
असा विसावा हवासा वाटतो 

कधी कधी जीव दमून जातो.

- स्वाती,  एप्रिल १८, 7.50 pm  

Tuesday, April 12, 2011

वसंतातल्या छोटुकल्या कविता
वसंतातल्या छोटुकल्या कविता

1.
हिरव्या पानांचा, पिवळ्या फुलांचा, तांबड्या तुर्यांचा,
आला वसंत
उमलत, उलगत, फुलवत - - -
आणि संगे सयींचे आवर्त.

2.

मेंदी ल्याले केस
त्यांना निलगिरीचा सुगावा
रणरणत्या डोक्यातून
दिलखुश गारवा.
 


- स्वाती April 3, 2011
Thursday, April 7, 2011

मरीन ड्राईव्ह


मरीन ड्राईव्ह

विशीतला मरीन ड्राईव्ह
ऐन दुपारी चांदण्याची बरसात असतो
त्यात 'तू' बरोबर असशील तर - - -
मग कोजागिरीच जणू .

तिशीतला मरीन ड्राईव्ह
कामाच्या जोशात
हा हा म्हणता संपून जातो.

चाळीशीत जाणवतात
मरीन ड्राईव्ह  वरती उन्हाचे चटके, 
घामाचा चिकचिकाट
आणि विसावण्याची गरज.

- स्वाती एप्रिल ६, २०११