Posts

Showing posts from March, 2011

पुस्तकात काय असावं ....?

पुस्तकात काय असावं ....?
पुस्तकात ज्ञानाच्या बरोबरीने असावं .... चित्र जगण्याचं , ज्यात असतात रंग - - -  सुखं उधळणारे, आणि  दु:खांना सावरणारे. 
असावं पुस्तकात  एक सुवासिक फूलही  ज्ञान यात्रेला सोबत  नम्र, सुगंधी लाट पसरवणारं  शांत, समंजस साथीचा भरोसा देणांर .
आणि तसंच असावं पुस्तकांत सार्यांच्या कडू - गोड आठवणीचं कपाट ज्याने अर्धवट ज्ञान आणि गर्व होईल सपाट .
काय कराव पुस्तकानं ? ज्ञान द्यावं , - - - खडबडून जाग आणणारं , उद्वेग शांतवणारं, आणि अन्याय थोपवणारं तुझ्या दु:खात माझे सुख नसतं - हे ठणकावणारं .
पुस्तकाला सलाम, ज्ञानाला सलाम  रंग, वास, ज्ञान आणि सयींची कास सोडणारे सारे सारे गुलाम !!!
- स्वाती २६, मार्च,2011.
सकाळी ८ ते ९ च्या दरम्यान कधीतरी आणि ही कविता college मध्ये ऐन सेमिनार च्या कामाची घाई असताना आली. My dear Shruti, या कविते साठी तुला धन्यवाद. काल सकाळी college मध्ये पोचल्यावर माझ्या काम करायला घेतलेल्या वहीवर तू एक ओळ लिहिलीस , " पुस्तकात ज्ञानाच्या बरोबरीने असावं ...." आणि म्हणालीस , चल, आता याच्यावर पुढे लिही, तू आणि मी कसा विचार करतो ते बघुयाच !

यावर तिच्या कडे माझे कामाचे tension क…

Words Like Freedom

Words Like Freedom!

There are words like, 'Freedom'
Which don't even exist
For some Among us.

There are Worlds of 'Freedom'
Which do exist
For a few of us!

We have freedom ...
To Wait and Watch ...
Ohh, really??

- Swati, March 20, 2011

Bubbles!

Bubbles!


Avoiding to admit the Void,
We rain words &; smiles
As a Disguise;
Like Bubbles - Colourful, Sizeable and Empty.
Hollowness restores
At an Unintentional Little Prick!


- Swati.
March 12, 2011.

स्त्री - पुरुष

स्त्री - पुरुष 
नाते युगायुगांचे  एकमेकांसाठींच्या साच्यात  चपखल बसणारे, सलगीने डोलताना अचानक अलगपणा आणणारे .
नाते तुझे नी माझे  नाते युगायुगांचे 
बांधा वरच्या निंबा सारखे  पाळे - मुळे शेतात असून  शेताबाहेर पोचणारे, नाते तुझे नी माझे.
नाते - - -  जसे मुळांचे आणि पालवीचे  मुळांतल्या ओलाव्याने  पालवीच्या बहराचे  आणि पालवीच्या श्वासावर  मुळांच्या वाटचालीचे 
कोण वर आणि कोण खाली?  कोण पुढे आणि कोण मागे?
XX आणि XY, इतकं सारे भांडून मिळवलेत काय?
- स्वाती March 02, 2011

होईलसं बरंच काही

होईलसं बरंच काही 
हे आहे - - - हे जसं आहे,  तसंच आहे.
माहिती आहे  इथे खूप दलदल आहे  चिखल गाळाने साचलेले तळे आहे 
पण तरीही - - -
इथे कमळे फुलवता येतील अशी आशा देखील आहे !
हे आहे , असंच आहे 
- - - आशेपायी आणि ऊर्मीपायी  बरंच काही, हवं तसं, होईलसं आहे ! !
- स्वाती  February 27, 2011. कुसुमाग्रज दिन अथवा मराठी भाषा दिन