Posts

Showing posts from October, 2010

Crossroads

Crossroads


At the crossroads of
Past and Future,
Its 'Here & Now'; - We are waiting
... To make peace - with the past.
And waiting even more ....
To reap the 'Work in Progress'!


- Swati, Oct. 27, 2010.

हट्ट, एक क्षण, - आणि बरेच काही ....

हट्ट, एक क्षण,  -  आणि बरेच काही .....
तिन्ही सांजेच्या अंधारात मेणबत्तीच्या धूसर उजेडात ऐन तरूणाईतले आपण एकमेकांना वेगळेच दिसलो 
त्या मोहक क्षणाला  शरण न जाता  बोलत राहीलो आपण 
--- त्यानंतर मात्र,
निसर्गावर मात करायचा  तुझा हट्ट  माझीही सवय बनला.
- स्वाती,  October 7, 2010.

Daffodils क्षण

Daffodils  क्षण 
ढगांच्या दुलई बरोबर लाल मातीत आणि
ओल्या कंच गवतावर अलगद फिरताना दिसलात मला
छोट्या छोट्या पिवळ्या रांगोळ्याच जणू , की Wordsworth च्या Daffodils माळशेज घाटाच्या भेटीला आल्या म्हणू !
- स्वाती, October 5, 2010.
माळशेज घाटात एका पावसाळी दुपारी आलेल्या अनुभवावर आधारीत.

कवितेस कारण

कवितेस कारण 


अर्थ व्यक्त कराया
शब्दांची सवारी |
भावांच्या लाटेवरी
संवेदनांची भरारी ||


- स्वाती October 3, 2010

कविता का जन्म

कविता का जन्म 


भावनओंको शब्दोंने ऐसा घेर लिया |
एक चीख सा कविता ने  जन्म लिया |


- स्वाती


October 2, 2010.

On the Sequel Before Sunrise and Before Sunset!

Before Sunrise & Before Sunset!
In the evening we met And in the morning we left .... That one night was - - The Space in Between, - We created Us.
After nine years Of being drifted apart We share, Our Hearts - Of dying inside - - Mourning the Romantic Love we have given up. ..
Now we connect - Just in Time!, As again to Depart; ...
Or May be ... May be you are gonna miss that Plane ..... ! ! !
- Swati. October 6, 2010. Before Sunrise & Before Sunset is a film sequel, directed by Richard Linklator, Acted by Julie Delpy and Ethan Hawks.