Posts

Showing posts from August, 2010

क्षितीज ओलांडताना

क्षितीज ओलांडताना

एक चौकट निवडायची त्यात   मावेलसा कागद अडकवायचा मग त्यावर चितारायचे - - - -
ही कसली उफराटी रीत तुझी?
जगावेगळे करण्याचा तुझा विश्वास ? - की ठरवलेल्या मर्यादेत  काहीतरी  - - - करत राहण्याचा अट्टाहास ?
ओ   प्रिया,  पावसात चिंब भिजत रस्त्याने जाताना  अखंड गाणी गाणारे आपण आता छत्री असून  वळचणीला गप्पगार उभे राहतोय ! हे काय झालं ? 
चल तर मग समुद्रावर - - - गरम वाळूत, उन पावसाच्या गारव्यात  भरून घेऊया  - सारे रंग  क्षितीजाच्या अंतापर्यन्तचे  - आणि पलिकडचे!
               - स्वाती August 11, 2010.