Posts

Showing posts from December, 2009

फ्लेमिंगो

फ्लेमिंगो
किरमिजी, पांढर्या, गुलाबी, काळ्या - - - - रंगांचा देखणा तरंग; फ्लामिन्गोंच्या भरारीचा, अपरिचित संग .
- स्वाती शनिवार १२ - १२- २००९ च्या संध्याकाळी शिवडी च्या समुद्र किनारी रोहित पक्षी बघण्यासाठी अविमामा ची सहल.