Sunday, December 13, 2009

फ्लेमिंगो

फ्लेमिंगो

किरमिजी, पांढर्या, गुलाबी, काळ्या - - - -
रंगांचा देखणा तरंग;
फ्लामिन्गोंच्या भरारीचा, अपरिचित संग .

                        - स्वाती
शनिवार १२ - १२- २००९ च्या संध्याकाळी शिवडी च्या समुद्र किनारी रोहित पक्षी बघण्यासाठी अविमामा ची सहल.